Балетна сесия – Лиляна Виткова

Киро Скалата и Мистър България 2016 в NewArt фотостудио